1. Suyûti'nin el-Câmiu's-Sağîr'inin ikinci baskısı gerçekleştirildi...
  2. Yayınevimizden çıkan ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirin müellifi ünlü âlim Celâleddîn es-Suyûtî'nin meşhur hadis koleksiyonu olan el-Câmiu's-Sağîr'in stokları tükendiği için ikinci baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu baskıda kağıt türü şamua olarak değiştirilmiştir.
  3. Yusuf Özbek 30.3.2013 12:05:40