el-Metâlib ul-Aliye (4 Cilt)

İbn Hacer el-Askalânî (öl. 853 H./1449 M.)

Heyet

Elinizdeki bu kitap, Buhârî ile Müslim’den önce kaleme alınmış, ancak çoğunluğu günümüze kadar ulaşmamış olan en eski 8 Hadis Müsned’inde yer alan hadislerin, Kutub-u Sitte’de olmayanlarını (zevâidi) içermektedir. Meşhur hadis hafızı İbn Hacer tarafından konularına göre tertip edilerek bir araya getirilmiş olan ve çok nadir hadisler ihtiva eden bu müsnedler şunlardır: 1. Müsned, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, 2. Müsned, el-Hâris b. ebî Usâme, 3. Müsned, el-Humeydî, 4. Müsned, İbn ebî Ömer el-Adenî, 5. Müsned, Müsedded b. Müserhed, 6. Müsned, Ahmed b. Menî’ 7. Müsned, Abd b. Humeyd 8. Müsned, Ebû Bekr b. ebî Şeybe (9. Müsned, İshak b. Râhaveyh) (10. Müsned, Ebû Ya’la el-Mevsilî)

• 0 Sayfa • İstanbul • Birinci hamur • 5 cilt • Arapça+Türkçe • 0 • 2012 Tarihli Yayın


140 TL