Ebedi Soylular

Yûsuf bin İsmâîl en-Nebhânî (1849-1932)

Yusuf Eğinç

Yüce Allah, Kâinatın Efendisi diye nitelendirdiğimiz Hz. Peygamberin (sav) şahsını şerefli kılmakla yetinmeyip O'nun Pak Zürriyeti olan Ehl-i Beytini de en soylu nesil olarak duyurmuştur. Bununla da kalmayıp Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'den oluşan Ehl-i Beytini "derin" bir sevgiyle sevmeyi tüm Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi 23. âyetinde farz kılmıştır. Bu seçilmiş aile ile bunların neslinden gelen "seçilmiş" imamları tanıyıp sevmek her Müslüman'ın boynuna bir borç iken, maalesef İslam tarihinde ortaya çıkan fitnelerde Ebedi Soylulara layık oldukları saygı göstermek bir yana sırf dünya riyaseti ve hükümranlığı uğruna Müslüman olarak nitelenen bir kitle eziyet etmekle kalmayıp bazılarını da katletmek bahtsızlığı göstermişlerdir. Elinizdeki kitapta Ebedi Soyluların kaynağı olan Ehl-i Beytin tarifi, onların üstünlüklerine dair Kur’ân ve Sünnet verileri, Yüce Allah'ın katında taşıdıkları değer ve onlara gösterilmesi gereken saygı ve sevgi türünden konular hakkında önemli ve doyurucu bilgiler yakın dönem âlimlerinden meşhur Yûsuf en-Nebhânî'nin kaleminden verilmektedir. Bu kitabı PDF olarak ta indirebilirsiniz.Linki: https://archive.org/details/EbediSoylular

• 208 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9789759016777 • 2008 Tarihli Yayın


15 TL