Hadislerde Pak Zürriyet (EHL-İ BEYT)

Muh. b. Ahmed b. Hammâd Ebû Bişr ed-Dûlâbî (224-310 H./839-923 M.)

Abdullah Nohut

Ehl-i Beyt dediğimiz Hz. Peygamber'in (s.a.v.) ailesi, tarih boyunca İslâm kültüründe kendine özel bir konuma sahip olmuştur. Diğer taraftan hiçbir peygambere verilmemiş olan soy devamlılığı, sadece nebilerin sonuncusu olan tüm cihana rehber olarak gönderilmiş Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) bahşedilmiş bir hususiyettir. O'nun nesli kıyamet kopana dek artarak sürecektir. Bu hususiyet başka hiçbir kula nasip olmamıştır. "Pak Zürriyet" olarak elinizdeki bu kitapta Hz. Peygamber'in (s.a.v.)hanımı Hz. Hatice ve ondan doğan çocukları ve onların torunları ele alınmakta; haklarında verilen tarihi bilgiler ile rivayetlerin yanı sıra bazılarının bizzat Hz. Peygamber'den (s.a.v.) yaptıkları nakiller (hadis-i şerifler) okuyucuya sunulmaktadır. Bu sahada kaleme alınmış ilk eserlerden birisidir.

• 159 Sayfa • İstanbul, Elma Basım • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9789759016715 • 2008 Tarihli Yayın


10 TL