Dört Kutbun Gizemli Dünyaları

Muhammed el-Bulkini

Naim Erdoğan

Tasavvufun ötesinde İslâm Kültüründe bile “dört” sayısının gizemli sembolizmi göze çarpmaktadır: “Dört Halife; “Dört Esmâ”; Evvel, Âhir, Zâhir ve Bâtın, “Dört Kitap”; Kur’ân, Tevrât, İncil ve Zebur… Örnekler daha da çoğaltılabilir. Tasavvuf kültürüne baktığımızda ise “Dörtlü” semboller farklı boyutlarda devam etmektedir: Ruh, akıl, nefis ve kalp; şeriat, tarikat, marifet ve hakikat… Kâdiriye ve Nakşiyye gibi pek çok tarikatlarda şeyhler tarafından giyilen “dört” dilimli “Edep Tâcı” da yukarıda saydığımız dörtlü sembollerin tümünün yanı sıra “Aktâb-ı Erba’a” denilen Dört Kutsal kişiliğin sayısı ile de ilişkilendirilmektedir: Abdülkâdir-i Geylânî, Ahmed er-Rifâî, Ahmed el-Bedevî ve İbrahim ed-Desûkî. Bu eser, birbirlerine yakın dönemlerde yaşayan bu dört şahsiyetin doğaüstü boyutlardaki “gizemli” dünyalarına bir bakış sunuyor…

• 80 Sayfa • İstanbul • 3. Hamur • 1 cilt • Türkçe • 9759799219 • 2003 Tarihli Yayın


10 TL