Hadislerde Sevgi ve Aşk (İ’tilâl el-Kulûb fî Ahbâri’l-Uşşâkîn vel-muhibbîn)

Ebû Bekr el-Harâitî

Yusuf Eğinç

Üçüncü hicri asırda yazılı hadis birikimi okadar muazzam bir miktara ulaştı ki artıkmuhaddisler klasik müsned ve sünenlerdışında sıra dışı konulu kitaplar kalemealarak bu hadis birikimlerini istifadeyesunmuşlardır. Bu türden eserlerdemüelliflerin konuyla ilgili hadis-i şeriflerivermekle yetinmeyip sahabi ve tâbiûnsözleri, meşhur fakîh ve hikmet sahibizâtların kelamı yanısıra şairlerin mevzu ileilgili şiirlerine de yer verdiklerini görürüz.Elinizdeki kitap ta bu kıstaslara uyanbir çalışma olup Mekârimu ‘l-ahlâk veHevâtifu‘l-cinân gibi eserleriyle ünlenmişolan Samarra’lı Harâitî tarafından kalemealınmıştır.Sevgi ve aşka dair tüm merviyatı vermeklekalmayıp sevginin zıddı bağlamında kin,öfke, hased vb. duygusal bozukluklaradair elde ettiği “ravi zincirine” sahip tümrivayetleri gözler önüne sermiştir.

• 512 Sayfa • İstanbul • 3. Hamur • 1 cilt • Arapça, Türkçe • 9759016784 • 2009 Tarihli Yayın


30 TL