Peygamber Külliyatı

Muhammed bin Salih ed-Dimaşki

Komisyon

İslam bilginlerince siyer kitaplarının en genişi kabul edilen ve yazarı tarafından "ömrümün neticesi" diye nitelenen, gerçekten de üzerinde büyük uğraş sarfedilmiş bu müstesna eserde Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem)’in: ·Ruhlar aleminden, Beka Yurduna göç edişine, hatta Kıyamet günü dirilişine değin tüm hayatı kronolojik olarak en ince detaylarıyla anlatılmıştır. ·Tepeden tırnağa mübarek vücut organları tarif edilmiştir. ·Yemesinden uyumasına, öfkesinden neşesine, sabrından mizahına kadar O’nun bütün davranış türleri ve karakter yapısı incelenmiştir. ·Gece namazından orucuna, zikrinden istiğfarına varıncaya değin tüm ibadet ve duaları; savaşlarından, fetva ve hukuki kararlarına kadar pek çok siyasi ve sosyal faaliyetlerine yer verilmiştir ·Hayatında iken gösterdiği mucizeler ve geleceğe dair verdiği haberler ile dua ve beddualarının çoğu anlatılmıştır. ·Tüm peygamberler ve insanlardan farklı olarak kendisine bahşedilen özellikler; aile efradı, akrabaları ve yakın ashabı; ·Tıbbı-i Nebevi’nin tüm konuları;O’nun kabrini ziyaret ve tevessül gibi daha pek çok konuya, bir başka ifade ile "O’nunla ilgili her şeye" yer verilmiştir.

• 7000 Sayfa • İstanbul • Şamua • 12 cilt • Türkçe • 975979926 • 2004 Tarihli Yayın


500 TL