Ruh-i Pak Bir Şazeli Şeyhinin Vasiyetleri

Ebu'l-Feyz el-Munufî

Hamdi Yıldız

20. yüzyılın başlarında Ortadoğu'da görülen milliyetçi hareketlerin arka planında İslam dininin güçlü etkisini zayıflatmak olduğu, daha sonraları İslam ümmetinin maruz kaldığı acı tablodan öğrenilmiştir. Batılılaşma adı altında Ortadoğu coğrafyasında oynanan oyunda hedef alman Müslüman kitle tam bir yozlaşma bombardımanına tutuldu. Bu saldırıya tepki olarak Mısır'da yaşayan değişik kesimlerden Müslüman aydınlar da elbette boş durmadılar. Yozlaşmaya mani olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. İşte bu yüzyılın başlarında Mısır'da tasavvuf camiasının önde gelen isimlerinden Ebu'1-Feyz el-Munûfî de, müridlerini ve bu yoldaki diğer tarikat saliklerini Batı'dan gelen bu taarruzdan korumak ve sahip oldukları tasavvuf alt yapılarını muhafaza etmek gayesiyle bir rehber eser kaleme almıştır. Yazar, isim terkibinde kendisinin de ifade ettiği gibi "Altın Vasiyetler" ile Müslümanların bir kesimine uyarıda bulunmaya ve yaşam felsefelerini yıkıcı fikri akımlara karşı dik tutmaya çalışmıştır.

• 96 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Arapça, Türkçe • 9759016678 • 2008 Tarihli Yayın


8 TL