Hıristiyanlıkta Pavlus Gerçeği

Cemaleddin Şarkavi

Selami Çaylı

CİNLİ NASRÂNİ YESÛ ve PAVLUS’UN MESİH’İ İncil’in Yunanca Asılları Yardımıyla Mesih İsa b. Meryem’in Savunması. Semavi dinlerin asıllarının hak olduğu ve ancak buna rağmen indirildikleri gibi kalmayıp bozuldukları gerçeği, Kur’ân-ı Kerîm’in dikkat çektiği hususlardan birisidir. “Hz. İsa’nın getirdiği tevhid inancına ne oldu?” sorusuna verilecek cevabın altından Pavlus ismi çıkmaktadır. Daha sonraları Hıristiyanlığın ikinci kurucusu olarak ta sayılan Pavlus, Hz. İsa’nın öğretilerini Roma felsefesine uyarlamaya gayreti ile O’nun getirdiği tevhid akidesini putperestleştirmiştir. Eski Yunanca ve İbrani dillerine vakıf, Hıristiyanlık üzerine uzmanlaşmış Mısır Hava Kuvvetlerinden emekli mühendis Cemâleddîn Şarkâvî, elinizdeki kitapta, bu dinin tahrif olmasında ana görevi yüklenmiş olan Pavlus’un gerçek kimliğini İncil metinleri yardımıyla ilimsel yaklaşımla ortaya koymaya çalışmaktadır.

• 152 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9759016685 • 2008 Tarihli Yayın


10 TL