Hıristiyanlık ve İslam'ın Kışkırtıcı Konuları

Cemaleddin Şarkavi

Eldar Hasanoğlu

Bilindiği üzere Hristiyanlıkta önceki Musevilik gibi çeşitli şekillerde tahrifata uğramıştır. Bilhassa o zamanda baskın olan paganist roma akidesinin etkisiyle tevhide dayalı olan temel Hz. İsa İsrail oğullarına gönderilen peygamber kimliğinden çıkarılarak evrensel ve tanrısal kimliğe dönüştürülmüştür. Bununla başlayan farklı yaklaşımlar kilisenin kurumsallaşması ile ileri boyutlara kadar gitmiştir. Elinizdeki bu kitapta Hıristiyan ve İslam dünyasınca üzerinde tartışılan Hz. İsa’ya ve onun risaletine dair bir takım meseleler ele alınmaktadır. Bunlar; İncillerin aslı yani Kayıp İncil, Hz. İsa’nın şemâili, önceki kutsal metinlerde Kur’ân-ı Kerim’in bahsi, Hıristiyanlığın ilk mezhepleri olan Nâsırîlik ve Mesihîlik, âhir zamanda geleceği müjdelenen Son Kurtarıcı (Faraklit), sünnet olma geleneği, Tanrı’nın ismi ve İsa’nın getirdiği dinin adı, Mesih’in peygamberliği, yaşı ve bi’set süresi, Havariler ve kadın öğrenciler, Hz. İsa’nın evliliği, Deccal Mesih ile Yecuc ve Mecuc ile ilgili konular eleştirel bakış açısıyla irdelenmektedir.

• 402 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9786054659029 • 2012 Tarihli Yayın


30 TL