Hıristiyanlığın Kaybolan Temel Taşları

Cemaleddin Şarkavi

Eldar Hasanoğlu

Hz. İsa Mesih’in insanlara peygamber olarak gönderilişinden sonra ilk Hıristiyanlar, Yüce Allah’ın katından onun vasıtasıyla indirilmiş olan bu dine tâbi olmuşlardı. Fakat fazla bir zaman geçmeden tahrifat başladı ve “Allah, elçi/resûl, kitap, din ve risâlet” gibi temel mefhumlar orijinalliğini kaybettiler. İsa Mesih’in ana dili olan Aramice’nin yokluğu, Tarsuslu Pavlus’un paganist menşeli düşünce yapısı yanında Yunanca, peşinden Latince ve hata ve yalanlarla dolu Kıpti İncil tercümelerinin ortaya çıkışı, bu bozulmanın belli başlı nedenlerindendir. Elinizdeki kitapta yazarımız Cemalüddin, diğer eserlerinde olduğu gibi bilimsel yaklaşım ve yavaş adımlarla okuyucuyu tahrifata uğrayan bu mefhumların asıllarına götürmeye çalışırken; başından beri savunduğu “Çağdaş düşünce ile asla dönüş” sloganı gereğince, tahrifata uğramış aslı tek tanrılı olan bu dinin üzerindeki örtüyü kaldırmak suretiyle tüm peygamberlerin O’nun katından getirdikleri misyonlarının ortak olduklarını ortaya koymaya çalışmaktadır. Ona göre dinler arası diyalogdan bir Müslüman’ın çıkaracağı tek bir sonuç vardır: Bütün peygamberler kardeştirler ve misyonları da başlangıcından beri tek bir dindir. Bu durumda hak din olan, tahrifata uğramayıp kutsal metinleri de bozulmadan kalabilen ve düsturları en son ve mükemmel olan kuşkusuz İslam dinidir. Peygamberi de ilahi elçilerin sonuncusu olan Hâtemu’l-enbiyâ’dır (sallallahu aleyhi vesellem)…

• 402 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9786054659012 • 2012 Tarihli Yayın


30 TL