Yehova'nın Ahit Sandığı

Cemaleddin Şarkavi

Eldar Hasanoğlu

Elinizdeki bu kitap, İbranice ve Yunanca Kitab-ı Mukaddes’in asıllarını ortaya çıkarmayı amaçlayan, derin ve cüretkâr bir araştırmadır. Burada yazar, antik çağ insanlarının efsaneleri ile Âlemlerin Rabbının sözlerinin nasıl birbirlerine karıştırıldığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Çünkü insanların önlerine öyle metinler konulmuştur ki, dış görünüş olarak doğru din görüntüsü vermekte, fakat derununda hurafeler ve efsaneler barındırmaktadır. Bu çalışmada yazar, Yahudilerin ve Mesihî Hıristiyanların ilahı olan Yahve’nin Sandığı efsanesinin köklerini araştırmakta ve bu mitin, ilahlık iddiasında bulunup bu isteğine de nail olan Mısır kıralı Uzeyir’e (=Osiris) atfedilen Sandık efsanesinden “çalındığı” gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Diğer taraftan Kur’ân ile Eski ve Yeni Ahidlerde geçen bazı kelimelerin yeni yaklaşımla dilsel tahlilleri de verilmektedir. Şarkâvî’nin de her kitabında vurguladığı gibi, “çağdaş düşünce yöntemi vasıtasıyla asla dönüş” sloganı altında neşrettiği araştırmalar dizisinde okuyucu, kadim hak dinlerin tahrif oluşundaki evreleri delilleriyle görme imkanına kavuşacaktır.

• 120 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9786054659005 • 2012 Tarihli Yayın


10 TL