Kilise ve Yedi Sakrament

Cemaleddin Şarkavi

Eldar Hasanoğlu

Günümüzdeki İncillerin asıllarının Yunancadan tercüme yoluyla geldiği bilinen bir gerçektir. Hâlbuki Hz. İsa, bilindiği üzere Aramice konuşmuş ve ümmetine tebliğini de bu dille yapmıştır. Onun getirdiği hak dinin getirdiği bazı terimler, Yunancaya çeviri sırasında asıl anlamlarını yitirmişlerdir. Yazarımız Şarkavi’nin uzmanlık dalı, işte çevirilerde yapılan ve Hıristiyanlığı aslından koparıp tahrifata uğratan bu hatalar üzerine odaklanmıştır. Üstelik bir de işin Pavlus’un Hz. İsa Mesih’in misyonunu başka yöne kanalize etmesi de eklenince korkunç tahribat gerçekleşmiş oldu. Yanlış çevirisi yapılan terimlerden biri de, Arapçası “kenîse” olan kilise ibaresidir. Bu sözcüğün karşılığı Yunanca metinlerde ekklisia sözcüğü ile ifade edilmiştir. Hâlbuki bu kelimenin Yunancadaki kullanılan anlamı ile İsa Mesih’in hayatında iken kullandığı anlamı birbirlerinden farklıdır. Bunun İslami dini terim karşılığı mesciddir. Bunun akabinde kitapta Mısır Kıpti kilisesinin kısa tarihine ve İskenderiye kilisesi ile arasındaki inanç ve düşünce farklarına değinildikten sonra dünya üzerindeki Katolik ve Ortodoks kiliselerini ayakta tutan vaftiz, günah çıkarma, kutsanma ve kilisede nikah gibi törensel olgulardan yedi sakramentin/gizemin temelleri ile ortaya çıkışları ele anılmaktadır. Bunlar vasıtasıyla kilisenin, Hıristiyan bireyleri doğumlarından tâ ölümlerine dek tahakkümleri altında tuttuklarına ve bu dinin tâbileri üzerinde nüfuzlarını bu sayede sürdürdükleri gerçeğine vurgular yapılmaktadır.

• 204 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9789759016999 • 2012 Tarihli Yayın


15 TL