Kur'an'daki Destekleyici (Baraklit)

Cemaleddin Şarkavi

Eldar Hasanoğlu

Yüce Allah’ın tek tanrı olması, O’nun elçileri olan peygamberlerinin de misyonunun tek olmasını zorunlu kılmaktadır. Başka bir deyişle başlangıçtan beri tek bir din vardı. Ancak çoğu ya kayboldu, ya da tahrifata uğradı. Ta ki Âlemlerin Efendisi olan Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) yeryüzüne teşrif edene dek. O, hem Allah’ın elçilerinin son halkasıydı, hem de getirdiği misyonu; şeriat, ahkâm, ahlâk ve akidevi prensipler açısından tüm yönleriyle misyonların mecmuu ve mükemmeli oldu. İncil terimi ile söylersek Tanrı’nın dünyadaki egemenliği gerçekleşti. Yine İncil’de geçtiği ifadesiyle “yapıcıların beğenmedikleri halde köşenin baş tacı olan taş” ya da hadis-i şerifte geldiği Nebevi ifadeyle “peygamberleri temsil eden sarayın güzelliğini tamamlayan eksik kerpiç” ile sembolize edilen Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), kendinden önceki resullerin misyonlarını “destekleyici” olarak gelerek “melekûtullah”ı tesis etmiş ve bu sayede hak risâlet tamamlanmış ve bir daha Yüce Allah’tan gelecek elçiye ihtiyaç bırakmayacak şekilde vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir. Elinizdeki kitapta yazar, Arapça ve Türkçe İncillerin ifadesiyle Ruhü’l-Kudüs, Yunanca Baraklit/Faraklit ve Kur’ân ifadesiyle Müeyyid/Destekleyici sözcükleri arasındaki anlamsal ilişkileri, filolojik incelemeler ve İncillerde geçen başka ifadelerin de yardımı ile ortaya koymaya; gerçek anlamda ise âhir zaman mesihi olan Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi vesellem) geleceğinin müjdesini/beşaretini verme görevini Hz. İsa Mesih’in hakkıyla yerine getirdiğine vurgu yapmaktadır.

• 96 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9786054659005 • 2012 Tarihli Yayın


8 TL