İsa Mesih Harun Soyundan mı, Davud mu?

Cemaleddin Şarkavi

Eldar Hasanoğlu

Mısır’da Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında süren fikir savaşları, son yüzyılda iletişim imkânlarının artmasıyla geniş boyutlara varmıştır. Tartışılan konulardan birisi ise, Hıristiyanlığın başlangıcından beri üzerinde durdukları yanlış inanışlardan olan Hz. İsa Mesih’in (aleyhisselam) Dâvud peygamber soyundan geldiği ve dolayısıyla Yahudilerin kralı olduğu iddialarıdır. İncillerde bu durum, sarahaten ifade edilmediği halde, özellikle Tarsuslu Pavlus tarafından öngörülen düşünceye göre Hıristiyanlar, Hz. İsa’nın,Yahudilerin kralı olduğu iddiası yüzünden pagan vali Pilatus tarafından öldürüldüğüne inanmaktadırlar. Hâlbuki krallık iddiası suçlaması bir bahane idi ve âdil olmayan bir yargılama sonucu çarmıha gerildi. Yahudi din adamları Hz. İsa’nın sözlerini çarpıtarak O’nun krala başkaldırdığını ve böyle devam ederse ileride Yahudilerin kıralı olacağını ima etmişlerdi. Bu nedenle çarmıhtaki suç yaftasına “ Yahudilerin Kralı Nasıralı İsa” ifadesi yazılmıştır. Yazarımız Şarkâvî, elinizdeki bu eserde Hz. İsa Mesih’in şeceresi ile ilgili Hıristiyanların eski ve yeni âlimlerinin ileri sürdükleri delilleri bilimsel bakış açısıyla ele almakta ve O’nun Harun peygamberin neslinden ve Yahudi topluluğuna gelen bir peygamber olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır.

• 136 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9789759016982 • 2012 Tarihli Yayın


10 TL