Şarlatanların Sırları

Zeynüddin Abdurrahman bin Ömer ed-Dimaşki el-Cevberî

Hüseyin Kaya

Artuklu hükümdarı Sultan 1. Mes'ûd'un sarayına girebilmiş, nevâmîs denilen ve kökleri eski Yunan'dan bile öncesine dayanan organik maddelerde gizlenmiş doğaüstü hassaların bilimi uzmanı olan EL-CEVBERÎ'nin kaleme aldığı elinizdeki bu kitap, Arap ve İslam kültüründe eşine az rastlanır bir konuya ışık tutmaktadır. Yazar, sadece elde ettiği yazılı kaynaklarla yetinmeyip ülke ülke dolaşarak kendi dönemindeki şarlatanları takibe alıp onların sırlarını çözmüş; sahte peygamberler ve şeyhler, dolandırıcı meslek erbabı ile illüzyonistlerin gizli sırlarını gün yüzüne çıkarmıştır. İngilizce ve Fransızca’ya da çevrilmiş olan el-Muhtâr fî keşfi'l-esrâr isimli bu eser, tam bir klasik şaheserdir. İçinde aşağıda isimleri geçen meslek gruplarına yer verilmiştir: Sahte Peygamberler Sahte Şeyhler Yalancı Vaizler Yalancı Rahipler Yalancı Yahudi Hahamları Sasaniler Korkunç Silah Yapımcıları Simyacılar Aktarlar Müneccimler İllüzyonistler Sokak Doktorları Azı Dişinden Kurt Çıkaranlar Atları ve Hayvanları Boyayanlar İnsanları Boyayanlar Ateşle Oynayıp Yanmayanlar Uyuşturucu Yapımcıları Kâtipler Hokkabazlar Kuyumcular Sarraflar Sanat/Hüner Erbabı Korkutucu Numaralar Yapanlar Dalavereci Kadınlar

• 160 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1 cilt • Türkçe • 9789759016079 • 2006 Tarihli Yayın


15 TL