es-Sünenü'l-Kübrâ

İmam Nesâî

Hüseyin Yıldız, Zekeriya Yıldız ve Hasan Yıldız

Hicri 3. asır, hadis edebiyatının altın evresi olarak bilinir. Büyük hadis önderleri bu dönemlerde yaşamış ve değerli koleksiyonları kaleme alarak İslam Ümmetinin hizmetine sunmuşlardır. Kutub-u Sitte adıyla bilinen altı kitaptan oluşan ilim hazinesi, çağlar boyunca hadis kültürüne kaynaklık ederek tüm Müslümanlara ışık tutmuştur. Sünen’lerinin yanında bu altılı grubun son üyesi olarak İmam Nesâî’nin el-Müctebâ olarak ta bilinen Sünen’i de vardır. Nesâî’nin hadis hafızlığı yanında hadis ravileri ve rivayet illetleri konusundaki otoriter konumu dikkat çekmiştir. Nesâî denilince hemen herkesin aklına Kutub-u Sitte grubunun bir üyesi olan Sünen’i akla gelir. Fakat çok az kimse onun bu eserinin daha önce kaleme aldığı ve iki misli hacme sahip daha büyük olan Sünen’inden seçilerek hazırlandığını bilmez. Türk okuyucularınca pek fazla bilinmeyen elinizdeki bu eser, İmam Nesâî’nin es-Sünenü’l-Kübrâ adlı büyük hadis koleksiyonudur.

• 7000 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 12 cilt • Arapça, Türkçe • 9789759016906 • 2012 Tarihli Yayın


560 TL