1. Beyhakî'nin Ma'rifetü's-Sünen vel-âsâr'ını Tercüme Ediyoruz...
  2. Yayınevimizce Beyhakî külliyatı içinde çevirisini yapıp yayımladığımız üç eserden sonra şimdi de onun Ma'rifetü's-Sünen kitabının çevirisine başlamış bulunuyoruz. Tercüme geldikçe parçalar halinde neşretmeyi planlıyoruz. Ahkâm hadisleri şerhi niteliğindeki eser kendi dalında ilklerden birisidir. "Hadislerle Şâfiî Fıkhı" alt başlığı ile yayına hazırlamaya başladığımız çalışmanın 15 Nisan itibariyle Arapça orijinalinden dokuz cildin çevirisi yayın evimize ulaşmıştır. Arapça orijinali 13+2 ciltten oluşmaktadır. Her iki Arapça cildi tek çeviri cildine denk gelecek şekilde toplamda 7 cilt halinde tamamlanması öngörülmektedir. Şu an ilk iki cildi basılmış olup serinin tamamlanması için depomuzda saklanmaktadır. Seri tamamlandığında kolilenip piyasaya verilecektir.
  3. Yusuf Özbek 6.12.2017 21:23:13