1. Buhari Şerhi Kastallani'nin Çevirisine Başladık...
  2. Kur'ân-ı Kerim'den sonra en güvenilir dini kaynak olarak bilinen İmam Buhari'nin Sahih'i üzerine yazılmış en ünlü şerhlerden birisi olan Ebul-Abbas Şihabuddin Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî'nin İrşâdu's-Sârî isimli eserinin tercümesine başladık.
  3. Yusuf Özbek 17.4.2018 18:03:45