1. Hadislerde Mürüvvet
  2. Yusuf Eğinç
  3. Külliyatını neşrettiğimiz İbn Ebi'd-Dünyâ'nın talebelerinden olan Muhammed bin Halef bin el-Merzubân isimli bir âlim, daha önce ele alınmamış bir konuda kendisine ulaşan hadis-i şerif, büyüklerin sözleriyle şairlerin şiirlerini müstakil bir eserde okuyucuya sunmuştur. Telif çeşitliliği yanında göz alıcı eserlerin vücuda getirildiği üçüncü hicri asırda kaleme alınan bu eserde mürüvvet konusu ele alınmaktadır. Türkçe'ye âlicenaplık diye çevirdiğimiz bu terim, ayrıca "erdem", "ideal şahsiyet" gibi modern ifadeler yanında sürekli olarak çevresine faydalı olmak ve iyilikte bulunmak üzere tetikte durmak; insanların kusurlarını görmeyerek onlarla geçinmek; onlara el avuç açmadan ve onur zedeleyici davranışlardan kaçınarak yaşamak olarak özetlenebilir. Cahiliye döneminden beri Arapların "şecaat, kerem, sehâ, cûd ve vefa" gibi kavramlarla kendilerini karakterize ettikleri bilinen bir gerçektir. Mürüvvet bu sayılanların tümünü ihtiva eden bir kavramdır. İşte elinizdeki kitapta bu kavramın ifade ettiği anlamlar üzerinde durulmaktadır.
  4. 120 Sayfa • İstanbul • Kitap Kağıdı • 1Türkçe978-975-9016-77-711.01.2012 Tarihli Yayın •
  5. 8 TL