1. Kerbela Olayı
  2. Yusuf Eğinç
  3. İslam'a girdikten sonra bile, Hz. Osman'ın kanını talep etmek bahanesiyle Cahiliye kinini bağrında saklamış olan Muaviye tarafından başlatılan ayaklanma, nihayet Emevi saltanatının Haşimilerden "intikamı" ile sonuçlanmıştır. Müslüman geçinerek Hz. Peygamber'in (sav) ciğer paresini katletme bahtsızlığı gösteren, hanedanlık sevdasına kapılmış ve müminlerin yöneticileri olduğunu ilan eden bir zümrenin işlediği Dünya tarihinin en vahşi katliamlarından birisi olan Kerbela Olayı, İslam tarihi boyunca tüm Mümin ve Müslümanları derinden üzmüştür. Bu hazin hadisenin öncesi ve sonrasıyla içerdiği detaylarda pek çok ibretlik noktalar gizlidir.
  4. İstanbul • Birinci hamur • Türkçe24.01.2012 Tarihli Yayın •
  5. 50 TL