1. Hz. Ali Atlası
  2. Hüseyin Yıldız
  3. Dört Raşid Halifenin sonuncusu olmasına rağmen bilhassa Hz. Ömer devrinde İslam devletinin baş danışmanlığını yapan Hz. Ali, hem kişiliği, hem ashâb-ı kiram arasındaki ilmi ve manevi konumu açısından başka hiçbir sahabide birarada bulunmayan özellikleriyle göze çarpmaktadır. Onun Resulullah'a (sav) gerek akrabalık, gerekse hısımlık yönünden yakınlığı sayesinde taşıdığı benzersiz konumu yanında Yüce Allah tarafından O'na bahşedilmiş fazilet ve hususiyetleri mevcuttur. Kendinden önce Hz. Osman döneminde kıvılcımı ateşlenen fitne alevinin neticesiyle ortaya çıkan Sünni-Şii çekişmesinin bir sonucu olarak O'nun sahip olduğu bu mümeyyiz konum, Sünni dünyanın gözlerinden uzak kalmıştır. Nihayet siyasi temelleri olan bu ihmal neticesinde terazinin diğer kefesindeki Şii dünyada ise ölçü kaçırılarak olağanüstü efsanevi bir kişiliğe büründürülmüştür. Elimizdeki bu kitap, İmam Ali'nin hayatını, yaşadığı mekanların fotoğrafları, katıldığı savaş ve olayların harita ve şemalarının görsel desteğiyle birlikte mütedavil yazılı kaynaklardan okuyucuya sunmaktadır. Doğumundan itibaren başlayarak, henüz küçük yaştayken Hz. Peygamber'e (sav) risâletin başlangıcında iman edip Müslüman olduğu ve O'nunla bir süre aynı çatı altında yaşadığı Mekke dönemini; hicret sonrası Resûlullah'ın (sav) vefatına değin Medine dönemini; O'ndan sonraki üç halife olan Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman dönemleri ile nihayet kendi hilâfeti dönemini anlatmakla kalmayıp son bir bölümde ise O'na dair özel malumat ve biyografik bilgiler yanında oğulları, cennet gençlerinin efendisi sayılan Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'in kısa biyografilerine ver verilmiştir.
  4. 272 Sayfa • İstanbul • Kuşe Kağıt • Türkçe978-975-9016-79-121.01.2012 Tarihli Yayın •
  5. 50 TL