1. Hadislerde Sevgi ve Aşk
  2. Yusuf Eğinç
  3. Üçüncü hicri asır, muhaddislerin boy gösterdiği tasnif çağının altın dönemlerinden birini yansıtmaktadır. Söz konusu bu asırda yazılı hadis birikimi o kadar muazzam bir miktara ulaşmıştı ki, artık muhaddisler klasik müsned ve sünenler dışında sıradışı konulu kitaplar kaleme alarak bu hadis birikimlerini istifadeye sunmuşlardır. Bu türden çalışmalara baktığımızda müelliflerin konuyla ilgili hadis-i şerifleri fakîhler ve hikmet sahibi zâtların sözleri yanısıra şairlerin konuyla ilgili şiirlerine de yer verdiklerini görürüz. Elinizdeki kitap ta bu kıstaslara uyan bir çalışma olup Mekârimu’l-ahlâk, Mesâviyu’l-ahlâk ve Hevâtifu’l-cinnân gibi muhteşem eserleriyle ünlenmiş olan Samarra’lı Harâitî tarafından kaleme alınmıştır. Sevgi, aşk, cinsellik ve kadın erkek ilişkilerine dair tüm rivayetleri vermekle kalmayıp Arap edebiyatında ünlenmiş âşık çiftlerin hayat hikayelerini gözler önüne sermiştir. Bunları okuyucuya sunarken yazar, muhaddis kimliğini ortaya koyarak tüm rivayetleri “isnâd” denilen ravi zincirleriyle vermek suretiyle eserini kendi dalında ana kaynak olmak mertebesine oturtmuştur.
  4. 512 Sayfa • İstanbul, Elma Basım • kitap kağıdı • Türkçe-Arapça neşir97897590167842008 Tarihli Yayın •
  5. 30 TL