1. Hilyetu'l-Evliyâ ve-Tabakâtu'l-Asfiyâ
 2. Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız, Zekeriya Yıldız
 3. Elinizdeki bu kitap; Sahabe döneminden başlamak üzere ilk üç asırda yaşamış; ibadet, zühd,
  bilgelik, ilim ve tasavvuf kimliği ile sivrilmiş 800’e yakın şahsiyetin biyografilerine dair bilgiler,
  onların hikmetli sözleri ve yaşamış oldukları ibretlik bazı olaylar ve örnek davranışların
  (11500) yanı sıra rivayet ettikleri hadisleri (4500) ihtiva etmektedir. Kendi dalında mükemmel
  ve güzel bir kaynak kabul edilen çalışma, daha müellifinin hayatında iken şöhret bulup bir
  kopyası Nisabur’da 400 altına satılmıştır. Hz. Ebû Bekir ile başlayıp üçüncü hicri asra değin
  yaşamış “Allah dostu” olarak nitelediğimiz bu yıldız şahsiyetler, tabaka denilen kronolojik bir
  sıralama içinde verilmiştir. Bütün bilgiler “isnâd” denilen ravi zincirleri ile “güvenilir” ve
  “ilimsel” bir metotla sunulmuş olup bu yönüyle sağlam bir başvuru kaynağıdır. Türkçe
  çevirisinin sunumunda farklı bir yol izlenmiştir. Şöyle ki asıl Arapça nüshasındaki hadis-i
  şerifler, kullanım ve erişim kolaylığı sağlanması amacıyla, yerlerinden çıkarılıp daha önce
  Hafız Nûreddîn el-Heysemî’nin hazırlamış olduğu “Takrîbu’l-buğye bi-tertibi ehâdîsi’l-Hilye”
  adlı müstakil bir çalışma içinde “konu” tertipli olarak verilmiştir.
 4. İstanbul • Şamua kağıt • 12Arapça, Türkçe2015 Tarihli Yayın •
 5. 500 TL