1. Mecmau'z-Zevâid ve-Menbau'l-Fevâid
 2. Hüseyin Yıldız, Hasan Yıldız ve Zekeriya Yıldız
 3. KUTUB-U SİTTE’DE OLMAYAN 18776 HADİS

  Zevâid türü hadis kitaplarının en büyüğü olan bu eserde 18776 hadis-i şerif konu başlıklarına göre okuyucuya sunulmuştur. Meşhur ALTI HADİS KİTABI’ında (Kutub-u Sitte’de) olmayan oldukça nadir hadis-i şerifler ihtiva eden bu muhteşem klasik kaynak eser, sınıfındaki en büyük hadis koleksiyonudur.
  Kitabımızda yer alan ve her biri oldukça hacimli olan bu kaynaklar:

  Müsned, İmam Ahmed b. Hanbel
  Müsned = el-Bahru’z-zahhâr, Bezzâr
  Müsned, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî
  el-Mu’cemu’l-kebîr, Taberânî
  el-Mu’cemu’l-evsat, Taberânî
  el-Mu’cemu’s-sağîr, Taberânî
  Müsnedu Ebî Saîd, Taberânî
  Müsnedu Âişe, Taberânî
 4. 13000 Sayfa • İstanbul • şamua kağıt • 20 ciltArapça, Türkçe97590162582015 Tarihli Yayın •
 5. 800 TL