Fiyatlarımızda güncelleme yaptık...

Uzun yıllardan beri değiştirmediğimiz kitap fiyatları üzerinde yükselen maliyetler nedeniyle artışlar yapmış bulunuyoruz. Başından beri okuyucularımıza hadis kaynaklarını ucuza ulaştırmayı amaçladık ve bunu her zaman korumayı sürdürdüğümüze inanıyoruz. Bu maksada binaen gerek kitapçılar, gerekse okuyuculara ulaştırırken fiyatlarımızda büyük indirimler uyguladık. Ancak imalatta ve işçilikte artan maliyetleri karşılayabilmek ve ayakta kalabilmek için fiyatlarımızı güncellememiz gerekti. Okuyucu ve kitapçıların anlayışına sığınıyoruz.