Dârimî'nin Sünen'i piyasaya çıkmıştır...

Âlimlerin bir kısmına göre İbn Mâce'nin Sünen'i yerine Kütüb-i Sitte'nin bir üyesi olarak görülen ve Müsned adıyla da meşhur olmuş bir kaynak olan ve döneminde ileri gelen bir hadis otoritesi addedilen Dârimî'nin meşhur eserin Arapça metniyle birlikte çevirisi 3 cilt olarak piyasaya çıkmıştır.