Taberânî'nin ikinci 5 cildi piyasaya çıktı....

Taberânî'nin meşhur devasa hadis külliyatı olan el-Mu'cemu'l-Kebîr kitabının ikinci 5 cildi olan "6, 7, 8, 9 ve 10." ciltleri piyasaya çıkmıştır. Bu arada eserin devamının çevirisi sürmektedir. Tamamlandığında takımın 16 ilâ 18 cilt arasında olacağı öngörülmektedir.