İbn Ebî Şeybe'nin Musannef'i ikinci baskısı gerçekleşti

İlk baskısını 2009 yılında gerçekleştirdiğimiz benzersiz hadis ve âsâr koleksiyonu olan Musannef'in ikinci baskısı tamamlanmış bulunmaktadır. Birinci baskının tüm özellikleri aynen korunmuştur. Kağıdı yine birinci hamur olarak devam etmiştir.