Beyhakî'nin Delâilu'n-Nübüvve kitabının çevirisi tamamlanmıştır.

Beyhakî Külliyatı projesinin üçüncü ayağı olarak değerli muhaddis imamın Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem mucizeleri hakkındaki eşsiz eseri olan Delâilu'n-nübüvve'nin çevirisi tamamlanmıştır. Eserin ilk üç cildi matbaaya verilmiş olup tamamı 5 cilt olacaktır.