HADİS HAZİNESİ çıktı...

Büyük bir başvuru kaynağı olarak Kutub-u Tis'a'ya ek olarak Hâkim'in Müstedrek'i, İbn Huzeyme ile İbn Hibban'ın Sahih'lerinde ve Diyâul-Makdisî'nin el-Muhtâre'sinde yer alan hadisleri tümüyle içeren; ancak tekrarlarından arındırılması yanı sıra rivayet farklılıklarına yer verilmiş takriben 27000 hadislik hacimli ebatta 15 ciltten oluşan büyük hadis koleksiyonu çalışmamız bitirilmiş olup baskısı tamamlanmıştır. Daha önce neşrettiğimiz Cem'ul-Fevâid'in iki katından fazla hadis-i şerif içermektedir. Rivayet zincirleri çıkarılmış olmasının yanısıra hadislerin sahih, hasen ve zayıf hükümlerini de içeren koleksiyon konu tertiplidir. Kitabı görmek için: https://hadisdeposu.com/urun/hadis-hazinesi-15-cilt/ http://ocakyayincilik.com/panel/kitap/1885/hadis-hazinesi.aspx