Beyhakî'nin Yeni Eseri Ma'rifetü's-Sünen Piyasaya Çıkmıştır...

Yayınevimizce Beyhakî külliyatı içinde çevirisini yapıp yayımladığımız üç eserden sonra şimdi de onun Ma'rifetü's-Sünen vel-Âsâr kitabının çevirisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Ahkâm hadisleri şerhi niteliğindeki eser kendi dalında ilklerden birisidir. "Hadislerle Şâfiî Fıkhı" alt başlığı ile yayına hazırlanmış çalışma, 7 cilt olarak piyasaya sürülmüştür.