Kastallani'nin Buhari Şerhi'nin İlk İki Cildi Piyasada....

Kur'ân-ı Kerim'den sonra en güvenilir dini kaynak olarak bilinen İmam Buhari'nin Sahih'i üzerine yazılmış en ünlü şerhlerden birisi olan Ebul-Abbas Şihabuddin Ahmed b. Muhammed el-Kastallânî'nin İrşâdu's-Sârî isimli eserinin ilk iki cildini piyasaya çıkarmaya muvaffak olduk. Üçüncü ve Dördüncü ciltleri matbaadadır.