Müslim'in Sahih'i

İmam Müslim b. el-Haccâc'ın Sahih'inin diğer Kütüb-i Tis'a bireylerinin kaynak bilgilerinin verildiği tahricleri ve Concordance temelli referans bilgilerinin eklenmesi suretiyle yayına hazırlığı sürmektedir.