Nesaî'nin küçük süneni olan Sünen-i Müctebâ piyasada...

Kutub-i Sitte üyelerinden birisi olan değerli hadis âlimi imam Nesâî'nin küçük süneni olan Sünen-i Müctebâ'sı 5 cilt halinde piyasaya çıkmıştır.