Ebû Dâvud'un Sünen'i

Kütüb-i Sitte üyelerinden Ebû Dâvud es-Sicistânî'nin Sünen adlı değerli eserini yayına hazırlığı sürmektedir.