Kastallanî'nin Buhârî Şerhi'nin 9. ve 10. ciltleri çıkmıştır.

Sahih-i Buhârî'nin en meşhur şerhlerinden birisi olan Kastallânî'nin İrşâdu's-sârî li-şerhi Sahîhi'l-Buhârî kitabının sürdürülen çeviri çalışması kapsamında 9. ve 10. ciltler pişasaya sürülmüştür.