Tirmizî'nin Sünen'i

Kütüb-i Sitte külliyatının bir üyesi olan İmam Tirmizî'ye ait olan el-Câmi ismiyle de bilinen Sünen'i üzerinde tercüme ve redaksiyon çalışmalarını sürdürmekteyiz.