Müsned-i Ahmed'in ikinci baskısı gerçekleştirildi...

İmam Ahmed'in Müsned'inin konulu tertibini esas aldığımız proje, 21 cilt halinde yayımlanmış bulunmaktadır. Bilindiği üzere 27000 hadis-i şerif ihtiva eden büyük Müsned, sahabilere göre bir sunuma sahiptir. Kullanım kolaylığı olsun diye bu dev eserin el-Muhassal li-Müsnedi Ahmed adıyla yayınlanmış konu tertipli versiyonu esas alınarak çeviri yapılmıştır. Ağustos ayı itibariyle 21 cilt halinde tamamı piyasaya çıkmıştır. Ocak ayı içinde ilk baskısı tükendiğinden dolayı Şubat ayı içinde ikinci baskısı yapılmıştır.