Ebû Dâvud'un Sünen'i çıktı...

Kütüb-i Sitte üyelerinden birisi olan İmam Ebû Dâvud es-Sicistânî'nin meşhur eseri Sünen kitabı, dört cilt olarak baskısı tamamlanarak piyasaya çıkmıştır.