Suyûti'nin el-Câmiu's-Sağîr'inin ikinci baskısı gerçekleştirildi...

Yayınevimizden çıkan ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirin müellifi ünlü âlim Celâleddîn es-Suyûtî'nin meşhur hadis koleksiyonu olan el-Câmiu's-Sağîr'in stokları tükendiği için ikinci baskısı gerçekleştirilmiştir. Bu baskıda kağıt türü şamua olarak değiştirilmiştir.