Kastallanî'nin Buhârî Şerhi'nin 15. ve 16. ciltleri piyasada

Sahih-i Buhârî'nin en meşhur şerhlerinden birisi olan Kastallânî'nin İrşâdu's-sârî li-şerhi Sahîhi'l-Buhârî kitabının sürdürülen çeviri çalışması kapsamında 15. ve 16. ciltler piyasaya çıkmış bulunmaktadır.