Dürrü'l-Mensûr Okuyucularının Dikkatine!

Zaman zaman okuyucularımızın bize ulaşarak dile getirdikleri Dürrü'l-Mensûr'da eksiklik olduğuna dair hususu aydınlığa kavuşturalım: Celâleddîn es-Suyûtî'nin bu eseri "tamamen" bir "rivayet" tefsiridir. Bu nedenle hakkında herhangi bir hadis-i şerif ve tefsire dair bir rivayet bulunmadığında yazarımız, bu âyete veya âyetlere mealen de olsa yer vermemiştir. Bunun sonucu olarak bazı âyetler kitabın "orijinalinde" bulunmamaktadır. Elinizdeki 16 ciltlik eser, orijinal kitabın çevirisidir. Bir eksiklik ve hata sözkonusu değildir. Okuyucularımıza duyurulur.