Taberânî'nin el-Mu'cemu'l-kebîr'inin çevirisi devam ediyor...

Muhaddislerin üçüncü hicri asırda bayraktarlığını yapan Taberânî'nin muhteşem eseri el-Mu'cemu'l-kebîr'in çeviri çalışmalarına başladık. Mayıs 2022 itibariyle Arapça aslının ilk 5 cildinin çevirisi tamamlanmıştır. Çeviriler sürdükçe peyder pey beşer beşer yayınlamayı planlıyoruz. Eserin aslında kayıp ciltleri olsa da toplamda en az 21 000 hadis ihtiva etmektedir.