İbn Hibban'ın Sahih'i piyasaya çıkmıştır...

Sahîh İbn Hibbân'ın İbn Balabân tarafından tertip edilen el-İhsân fî tertîbi Sahîhi İbn Hibbân adlı eserinin tercümesi, beher cildi ortalama 650-700 sayfa olarak 8 cilt halinde basılmış olup piyasaya sürülmüştür...