Dârakutnî'nin Sünen'i Çıktı...

Kutub-u Sitte dışında daha çok ibadet ve ahkâm hadislerini ihtiva eden takriben 4750 hadis içeren Dârakutnî'nin Sünen'inin üç mütercim tarafından gerçekleştirilen çeviri çalışması başarı ile tamamlanmış olup üç cilt olarak piyasaya çıkmış bulunmaktadır.