Kenzu'l-Ummâl'ın 21, 22 ve 23. ciltleri piyasaya çıkmıştır...

Şimdiye dek 20 cildini yayımlamayı tamamladığımız büyük hadis koleksiyonu Kenzu'l-ummâl'ın 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. ciltlerinin tercüme ve redaksiyonları tamamlanmıştır. Bunlardan 21, 22 ve 23. ciltleri piyasaya çıkmış bulunmaktadır. Kalan son cildi bir kaç ay sonra matbaaya verilecektir.