Fiyatlarda güncelleme yaptık...

İthal kağıttaki aşırı fiyat yüksekliği ve matbaa ile cilt maliyetleri nedeniyle kitaplarımızın fiyatlarında güncelleme yapmak zorunda kaldık. 2022 YENİ FİYAT LİSTEMİZ Delailün-nübüvve 700 TL Dürrül-mensur 2000 Camius-sağir 1000 TL Metalibul-aliye 500 TL Sünenül-kebir Beyhaki 3000 TL Hadis Hazinesi 2000 TL Hilyetül-evliya "Tükendi" İbn Ebid-Dünya Kül. 1500 TL Müsned Ahmed b. Hanbel "Tükendi" es-Sünenü'l-kübra - Nesâî "Tükendi" Mecmauz-zevaid 2500 TL Musannef Abdürrezzak 1800 TL Musannef İbn Ebi Şeybe 2400 TL Sahih İbn Hibban 300 TL Sünen Darekutni 400 TL Şuabul-iman 1300 TL Marifetüs-sünen 1000 TL Kenzul-ummal beher cildi 150 TL Kenzul-ummal 1-23. ciltler 3000 TL Beyhaki Külliyatı 1000 TL Buhari Şerhi Kastallani beher cildi 150 TL Buhari Şerhi 1-19. ciltler 3000 TL Sünen Ebu Davud 600 TL Sahih Müslim 700 TL Mişkatul-masabih 500 TL Sünen Mücteba Nesai 600 TL Diğer küçük kitaplarımızda önemli bir değişiklik yapılmamıştır.