Tirmizi'nin Sünen'i piyasaya çıkmıştır.

Kutub-i Sitte üyelerinden birisi olan Tirmizî'nin el-Câmi, meşhur olan ismiyle Sünen kitabı, 5 cilt halinde basılarak piyasaya sürülmüştür. Tahricleri, isnâdı hakkındaki hükümler ve Concordance uyumlu haliyle okuyucuya sunulmuştur.