Kenzu'l-Ummâl'ın son ciltleri olan 24, 25 ve 26. ciltleri piyasaya çıkmıştır...

24, 25 ve 26. ciltlerinin basımı ile Büyük hadis koleksiyonu olan Kenzu'l-ummâl'ın baskısı tamamlanmıştır.